Ārvalstu ieguldījumi uzņēmumos un to ieguldītāji

Informācija par uzņēmumiem, kuru pamatkapitālos reģistrēti ārvalstu ieguldījumi vai arī ieguldījumu izņemšanas gadījumi*. Otrajā kolonnā norādīts uzņēmums, kurā reģistrētas izmaiņas ar ieguldījumiem, trešajā - ieguldītājs, kurš tās veicis, ceturtajā - ieguldījumu apjoms. Pēdējā kolonnā norādīts informācijas atjaunošanas datums.

* Par ieguldījumu gadījumu var tikt uzskatītas arī jebkuras LR Uzņēmumu reģistrā veiktās datu izmaiņas informācijā par ieguldītāju, tai skaitā ieguldītāja nosaukumā, identifikācijas numurā, adresē, valsts piederībā vai uzņēmējdarbības formā. Šādos gadījumos kopējā statistika attiecība uz ieguldījumu subjektu netiek ietekmēta.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 16.05.2021.

Statistika aktualizēta 16.05.2021. plkst. 07:34:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Uzņēmums Ieguldītājs Ieguldījumi, EUR Izmaiņu datums
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.