Ārvalstu ieguldījumi Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos sadalījumā pa valstīm

Statistika parāda izmaiņu gadījumu skaitu ārvalstu ieguldījumiem Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālos un uzkrātos ieguldījumus sadalījumā pa ieguldītāju valstīm. Papildus iespējams iegūt statistikas datus par ieguldījumiem no katras valsts. Norādot uz valsts nosaukuma, var iegūt papildu datus par ieguldījumu dinamiku no konkrētās valsts. Norādot uz izvērsumu pa gadiem / ceturkšņiem / mēnešiem, iegūstama statistika par ieguldījumu dinamiku atbilstošajos laika intervālos. Norādot uz atbilstošā izvērsuma, iespējams iegūt statistikas datus par ārvalstu ieguldījumiem nozarēs, kā arī lielākajiem ieguldītājiem no atbilstošās valsts.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 26.02.2024.

Statistika aktualizēta 26.02.2024. plkst. 01:59:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Valsts Skaits Ieguldījumi, EUR Ieguldītāja parādīšanās Izvērsums
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.