Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu 2018. gadā

Statistikā iekļauta informācija par 300 uzņēmumiem ar vislielāko apgrozījuma pieaugumu 2018. gadā, salīdzinot to ar 2017. gada apgrozījumu. Kolonnā "% pret 2017" norādītas 2018. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2017. gada apgrozījumu.
Sarakstā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un gan 2018. gada, gan 2017. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2018. gada apgrozījums - 2017. gada apgrozījums) / 2017. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2018. gada apgrozījums / 2017. gada apgrozījums).
Uzņēmumu saraksts pastāvīgi tiek papildināts atbilstoši iesniegtajiem gada pārskatiem. Sarakstā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 18.09.2019.

Statistika aktualizēta 18.09.2019 plkst. 23:01:01

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Uzņēmums NACE Darbības veids (pēc NACE) Apgrozījums (mlj.), EUR Pret 2017
0