Uzņēmumu ar lielāko gada apgrozījuma pieaugumu darbības veidi 2018. gadā

300 uzņēmumu ar vislielāko apgrozījuma pieaugumu 2018. gadā sadalījums pa darbības veidiem.
Sarakstā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši un gan 2018. gada, gan 2017. gada apgrozījums bijis lielāks par 140 tūkstošiem EUR.
Sarakstā iekļauto uzņēmumu dati tiek papildināti katru dienu un tajā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 18.09.2019.

Statistika aktualizēta 18.09.2019 plkst. 23:25:29

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. NACE Darbības veids (pēc NACE) Skaits
0
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā