Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu

300 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 1996. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.

n/d - nav datu

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1996. līdz 18.04.2024.

Statistika aktualizēta 18.04.2024. plkst. 10:08:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Uzņēmums NACE Darbības veids (pēc NACE) Apgrozījums (mlj.), EUR Pret 1995 Pret 1994 Pret 1993

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Apgrozījums (mlj.), EUR - Uzņēmuma apgrozījums 1996. gadā.
  • Pret 1995 - 1996. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 1995. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((1996. gada apgrozījums - 1995. gada apgrozījums) / 1995. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (1996. gada apgrozījums / 1995. gada apgrozījums).
  • Pret 1994 - 1996. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 1994. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((1996. gada apgrozījums - 1994. gada apgrozījums) / 1994. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (1996. gada apgrozījums / 1994. gada apgrozījums).
  • Pret 1993 - 1996. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 1993. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((1996. gada apgrozījums - 1993. gada apgrozījums) / 1993. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (1996. gada apgrozījums / 1993. gada apgrozījums).
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.