Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu

300 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2008. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.

n/d - nav datu

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1996. līdz 29.05.2024.

Statistika aktualizēta 29.05.2024. plkst. 21:11:26

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Uzņēmums NACE Darbības veids (pēc NACE) Apgrozījums (mlj.), EUR Pret 2007 Pret 2006 Pret 2005

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Apgrozījums (mlj.), EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2008. gadā.
  • Pret 2007 - 2008. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2007. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2008. gada apgrozījums - 2007. gada apgrozījums) / 2007. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2008. gada apgrozījums / 2007. gada apgrozījums).
  • Pret 2006 - 2008. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2006. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2008. gada apgrozījums - 2006. gada apgrozījums) / 2006. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2008. gada apgrozījums / 2006. gada apgrozījums).
  • Pret 2005 - 2008. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2005. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2008. gada apgrozījums - 2005. gada apgrozījums) / 2005. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2008. gada apgrozījums / 2005. gada apgrozījums).
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.