Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2011. gadā

Kolonnā "Apgrozījums" norādīts uzņēmuma apgrozījums 2011. gadā. Kolonnās "% pret GGGG" norādītas 2011. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret GGGG. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2011. gada apgrozījums - GGGG. gada apgrozījums) / GGGG. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2011. gada apgrozījums / GGGG. gada apgrozījums).
Sarakstā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Uzņēmumu saraksts pastāvīgi tiek papildināts atbilstoši iesniegtajiem gada pārskatiem. Sarakstā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Sarakstā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.

n/d - nav datu

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 23.10.2019.

Statistika aktualizēta 23.10.2019 plkst. 14:28:45

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Uzņēmums NACE Darbības veids (pēc NACE) Apgrozījums (mlj.), EUR Pret 2010 Pret 2009 Pret 2008
0