Uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu

100 uzņēmumi ar lielāko gada apgrozījumu 2023. gadā un apgrozījuma izmaiņām salīdzinot ar pēdējiem trim gadiem.
Statistikā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Statistikā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, krājaizdevu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Statistikā iekļauto uzņēmumu sadalījums pa darbības veidiem pieejams atsevišķā statistikas pārskatā.
Pārskata gads ir gads, par kuru iesniegts gada pārskats.

01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

n/d - nav datu

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1996. līdz 22.07.2024.

Statistika aktualizēta 22.07.2024. plkst. 12:51:09

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Novads / pilsēta
Rēzeknes novads
Nr.p.k. Uzņēmums NACE Darbības veids (pēc NACE) Apgrozījums, EUR Pret 2022 Pret 2021 Pret 2020
Ierakstu skaits
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Apgrozījums, EUR - Uzņēmuma apgrozījums 2023. gadā.
  • Pret 2022 - 2023. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2022. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2023. gada apgrozījums - 2022. gada apgrozījums) / 2022. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2023. gada apgrozījums / 2022. gada apgrozījums).
  • Pret 2021 - 2023. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2021. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2023. gada apgrozījums - 2021. gada apgrozījums) / 2021. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2023. gada apgrozījums / 2021. gada apgrozījums).
  • Pret 2020 - 2023. gada apgrozījuma izmaiņas attiecībā pret 2020. gada apgrozījumu. Ja izmaiņu attiecība nepārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas ((2023. gada apgrozījums - 2020. gada apgrozījums) / 2020. gada apgrozījums) x 100. Ja izmaiņu attiecība ir 100% vai pārsniedz 100%, izmaiņu attiecība norādīta pēc formulas (2023. gada apgrozījums / 2020. gada apgrozījums).
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.