Uzņēmumu ar lielāko apgrozījumu darbības veidi 2018. gadā

300 uzņēmumu ar vislielāko apgrozījumu 2018. gadā sadalījums pa darbības veidiem.
Sarakstā iekļauti tikai tie uzņēmumi, kuriem taksācijas periods bijis vismaz 10 mēneši.
Saraksts tiek atjaunots un papildināts katru dienu un tajā nav iekļautas bankas, apdrošināšanas kompānijas, kā arī uzņēmumi, kuri vēl nav iesnieguši savus gada pārskatus.
Lursoft mājas lapā pieejams Darbības veidu NACE klasifikators.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 18.09.2019.

Statistika aktualizēta 18.09.2019 plkst. 22:53:27

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. NACE Darbības veids (pēc NACE) Skaits
0
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā