Uzņēmumu peļņa pa gadiem

Statistikā apkopota informācija par uzņēmumu iesniegtajiem gada pārskatiem un tajos publicētajiem finanšu datiem.
Tabulas otrajā kolonnā norādīts finanšu gads,
trešajā - uzņēmumu skaits, kuri iesnieguši atbilstošā gada pārskatus, kuros ir apgrozījuma un peļņas rādītāji,
ceturtajā - uzņēmumu kopējais apgrozījums attiecīgajā gadā,
piektajā* - uzņēmumu kopējā peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem, kas norādīta atbilstošā gada pārskata beigās,
sestajā - uzņēmumu kopējā peļņa pēc nodokļiem.

* Dati tiek rādīti tikai par periodu pirms 22.10.2015 pieņemtajiem grozījumiem likumā „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 18.09.2019.

Statistika aktualizēta 18.09.2019 plkst. 20:04:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Finanšu gads Skaits Neto apgrozījums, EUR Peļņa pirms nodokļiem, EUR Peļņa pēc nodokļiem, EUR
0
Ierakstu skaits Summa Summa Summa Summa
Kopā lapā
Kopā