Reģistrēto gada pārskatu skaits

Statistikas dati atspoguļo gada pārskatu iesniegšanas aktivitāti un tā satur datus par uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā, kā arī biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēto subjektu iesniegtajiem gada pārskatiem.
Tabulas pirmajā kolonnā norādīts gads, otrajā nedēļa, bet trešajā - iesniegto gada pārskatu skaits nedēļā. Statistikā tiek parādītas tikai tās nedēļas, kuras satur informāciju par reģistrētajiem gada pārskatiem.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 18.09.2019.

Statistika aktualizēta 18.09.2019 plkst. 01:19:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Gads Nedēļa Skaits
0
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā