Reģistrēto gada pārskatu skaits pa gadiem

Reģistrēto gada pārskatu skaita dinamika pa gadiem.
Tabulas pirmajā kolonnā norādīts finanšu gads, otrajā - uzņēmumu skaits, kuri iesnieguši atbilstošā gada pārskatus.
Statistikā iekļauta informācija par uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā, kā arī biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēto subjektu iesniegtajiem gada pārskatiem.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991 līdz 18.09.2019.

Statistika aktualizēta 18.09.2019 plkst. 01:19:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Finanšu gads Skaits
0
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā