Gada pārskatu skaita dinamika

Iesniegto gada pārskatu skaita dinamika pa gadiem.
Statistikā iekļauta informācija par uzņēmumu reģistrā, komercreģistrā, kā arī biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēto subjektu iesniegtajiem gada pārskatiem.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1996. līdz 26.02.2024.

Statistika aktualizēta 26.02.2024. plkst. 01:09:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Pārskata gads Skaits
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Pārskata gads - Gads, par kuru iesniegts gada pārskats.
  • Skaits - Iesniegto gada pārskatu skaits attiecīgajā pārskata gadā.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.