Aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa darbības veidiem

Aktīvo uzņēmumu skaits 2023. gadā sadalījumā pa darbības veidiem.
Par aktīvu uzņēmumu 2023. gadā tiek uzskatīts arī uzņēmums, kas reģistrēts pirms 2023. gada un 2023. gadā turpinājis darbību.

01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.2000. līdz 29.01.2023.

Statistika aktualizēta 29.01.2023. plkst. 05:39:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Novads / pilsēta
Aizputes novads
Nr.p.k. NACE Darbības veids (pēc NACE) Skaits
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.