Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas novados / pilsētās

Latvijā reģistrēto aktīvo uzņēmumu pamatkapitāla apjoms sadalījumā pa Latvijas novadiem.
Statistikā iekļauti dati par aktīvajiem uzņēmumiem uz statistikas aktualizācijas brīdi.
Novadu datos iekļauti arī tajos ietilpstošo pilsētu dati.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 26.02.2024.

Statistika aktualizēta 26.02.2024. plkst. 01:59:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Novads / pilsēta Aktīvi Pamatkapitāls, EUR Vidējais, EUR
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Aktīvi - Aktīvo uzņēmumu skaits attiecīgajā novadā / pilsētā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
  • Pamatkapitāls, EUR - Aktīvo uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls attiecīgajā novadā / pilsētā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
  • Vidējais, EUR - Pamatkapitāla vidējais apjoms uz vienu attiecīgajā novadā / pilsētā aktīvo uzņēmumu.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.