Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas rajonos

Latvijā reģistrēto aktīvo uzņēmumu pamatkapitāla apjoms sadalījumā pa Latvijas rajoniem.
Statistikā iekļauti dati par aktīvajiem uzņēmumiem uz statistikas aktualizācijas brīdi.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 08.12.2023.

Statistika aktualizēta 08.12.2023. plkst. 02:14:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Rajons Aktīvi Pamatkapitāls, EUR Vidējais, EUR
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Aktīvi - Aktīvo uzņēmumu skaits attiecīgajā rajonā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
  • Pamatkapitāls, EUR - Aktīvo uzņēmumu kopējais reģistrētais pamatkapitāls attiecīgajā rajonā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
  • Vidējais, EUR - Pamatkapitāla vidējais apjoms uz vienu attiecīgajā rajonā aktīvo uzņēmumu.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.