Komercreģistra subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām

Komercreģistrā reģistrēto subjektu reģistrācijas dinamika pa gadiem un mēnešiem sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām.

01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 29.09.2020.

Statistika aktualizēta 29.09.2020. plkst. 02:34:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Novads / pilsēta
Ozolnieku novads
Nr.p.k. Gads Mēnesis SIA IK PS FIL AS AKF Kopā
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • SIA - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
  • IK - Individuālais komersants
  • PS - Pilnsabiedrība
  • FIL - Filiāle
  • AS - Akciju sabiedrība
  • AKF - Ārvalsts komersanta filiāle
  • Kopā - Kopējais Komercreģistrā reģistrēto subjektu skaits visās uzņēmējdarbības formās attiecīgajā gadā un mēnesī.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.