Subjektu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa tiesiskajām formām

Uzņēmumu Reģistra reģistros reģistrēto subjektu reģistrācijas dinamika pa gadiem sadalījumā pa tiesiskajām formām.

01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 30.09.2020.

Statistika aktualizēta 30.09.2020. plkst. 02:34:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Novads / pilsēta
Ozolnieku novads
Nr.p.k. Tiesiskā forma Reģistrs 2016 2017 2018 2019 2020 Kopā 2016-2020 Kopā Aktīvi
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Kopā 2016-2020 - Kopējais reģistrēto subjektu skaits izvēlētajā gadu periodā attiecīgajā tiesiskajā formā un reģistrā.
  • Kopā - Kopējais reģistrēto subjektu skaits visos gados attiecīgajā tiesiskajā formā un reģistrā.
  • Aktīvi - Aktīvo subjektu skaits uz statistikas aktualizācijas brīdi attiecīgajā tiesiskajā formā un reģistrā.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.