Uzņēmumu likvidācijas dinamika Latvijas novados / pilsētās

Latvijā reģistrēto uzņēmumu likvidācijas dinamika novados pa gadiem.
Novadu datos iekļauti arī novados ietilpstošo pilsētu dati.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 09.12.2023.

Statistika aktualizēta 09.12.2023. plkst. 01:11:44

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Novads / pilsēta 2019 2020 2021 2022 2023 Kopā 2019-2023 Kopā
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Kopā 2019-2023 - Kopējais likvidēto uzņēmumu skaits izvēlētajā gadu periodā attiecīgajā novadā / pilsētā.
  • Kopā - Kopējais likvidēto uzņēmumu skaits visos gados attiecīgajā novadā / pilsētā.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.