Uzņēmumu likvidācijas dinamika Latvijas rajonos

Latvijā reģistrēto uzņēmumu likvidācijas dinamika rajonos pa gadiem.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 08.12.2023.

Statistika aktualizēta 08.12.2023. plkst. 02:14:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Rajons 2019 2020 2021 2022 2023 Kopā 2019-2023 Kopā
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Kopā 2019-2023 - Kopējais likvidēto uzņēmumu skaits izvēlētajā gadu periodā attiecīgajā rajonā.
  • Kopā - Kopējais likvidēto uzņēmumu skaits visos gados attiecīgajā rajonā.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.