Uzņēmumu reģistrācijas dinamika sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām

Uzņēmumu reģistrācijas dinamika pa gadiem sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām.

01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pirms reformas, adrese atbilst jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 03.12.2020.

Statistika aktualizēta 03.12.2020. plkst. 02:34:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Novads / pilsēta
Garkalnes novads
Nr.p.k. Uzņēmējdarbības forma Reģistrs 2016 2017 2018 2019 2020 Kopā 2016-2020 Kopā Aktīvi
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Kopā 2016-2020 - Kopējais reģistrēto uzņēmumu skaits izvēlētajā gadu periodā attiecīgajā uzņēmējdarbības formā un reģistrā.
  • Kopā - Kopējais reģistrēto uzņēmumu skaits visos gados attiecīgajā uzņēmējdarbības formā un reģistrā.
  • Aktīvi - Aktīvo uzņēmumu skaits uz statistikas aktualizācijas brīdi attiecīgajā uzņēmējdarbības formā un reģistrā.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.