Uzņēmumu reģistrācijas dinamika Latvijas rajonos

Latvijā reģistrēto uzņēmumu reģistrācijas dinamika rajonos pa gadiem.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.
01.07.2009. Latvijā notika administratīvi teritoriālā reforma. Tāpēc šajā statistikā tiek pieņemts, ka subjektiem, kuri reģistrēti pēc reformas, adrese atbilst vēsturiskajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 01.04.2020.

Statistika aktualizēta 01.04.2020. plkst. 02:19:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Rajons 2016 2017 2018 2019 2020 Kopā 2016-2020 Kopā
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Kopā 2016-2020 - Kopējais reģistrēto uzņēmumu skaits izvēlētajā gadu periodā attiecīgajā rajonā.
  • Kopā - Kopējais reģistrēto uzņēmumu skaits visos gados attiecīgajā rajonā.
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.