Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits Latvijas novados / pilsētās

Latvijā aktīvo, likvidēto un kopā reģistrēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas novadiem / pilsētām.
Novadu datos iekļauti arī tajos ietilpstošo pilsētu dati.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 08.12.2023.

Statistika aktualizēta 08.12.2023. plkst. 02:14:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Novads / pilsēta Aktīvi Likvidēti Reģistrēti
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Aktīvi - Aktīvo uzņēmumu skaits attiecīgajā novadā / pilsētā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
  • Likvidēti - Likvidēto uzņēmumu skaits attiecīgajā novadā / pilsētā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
  • Reģistrēti - Reģistrēto uzņēmumu skaits attiecīgajā novadā / pilsētā uz statistikas aktualizācijas brīdi (aktīvo un likvidēto uzņēmumu summa).
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.