Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits Latvijas rajonos

Latvijā aktīvo, likvidēto un kopā reģistrēto uzņēmumu skaits sadalījumā pa Latvijas rajoniem.
Rajonu datos iekļauti arī rajonos ietilpstošo pilsētu dati.

Lursoft statistika par Uzņēmumu reģistrā apkopoto informāciju laika posmā no 01.01.1991. līdz 01.04.2020.

Statistika aktualizēta 01.04.2020. plkst. 02:19:32

Statistika pieejama arī XLS un TXT formātā

Nr.p.k. Rajons Aktīvi Likvidēti Reģistrēti
Ierakstu skaits Summa
Kopā lapā
Kopā

Tabulas kolonnu skaidrojumi

  • Aktīvi - Aktīvo uzņēmumu skaits attiecīgajā rajonā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
  • Likvidēti - Likvidēto uzņēmumu skaits attiecīgajā rajonā uz statistikas aktualizācijas brīdi.
  • Reģistrēti - Reģistrēto uzņēmumu skaits attiecīgajā rajonā uz statistikas aktualizācijas brīdi (aktīvo un likvidēto uzņēmumu summa).
Uzmanību!Publicēšanas vai citēšanas gadījumā atsauce uz Statistikas avotu - Lursoft - obligāta.